T 085 210 11 14 E info@rtccella.nl

Er zijn vele voordelen! We noemen er 15. Wanneer een schoolbestuur instapt zijn er de volgende voordelen:

 1. U wordt ‘ontzorgd’ bij het vervullen van de vervangingsvraag. RTC Cella heeft een systeem die de WWZ-telling in de gaten houdt, waardoor er geen onbewuste juridische verplichtingen ontstaan.
 2. Door medewerkers in het kernteam te plaatsen, heeft u meer continuïteit om te voldoen aan de vervangingsbehoefte. Medewerkers hebben een vaste aanstelling, waardoor kwalitatieve en talentvolle leerkrachten voor de regio beschikbaar blijven en er geen juridische blokkades  zijn om ze herhaaldelijk in te zetten.
 3. RTC Cella zorgt voor de mobiliteit en randvoorwaarden.
 4. U organiseert perspectief voor boventallig personeel. Vacatures bij aangesloten besturen zijn inzichtelijk en biedt u personeel de mogelijkheid om kennis te maken met scholen bij andere besturen.
 5. Medewerkers die op termijn ergens anders willen werken ondersteunt u door hen vrijwillig te laten instromen in het kernteam.
 6. Mogelijk kunt u doordat er ruimte ontstaat door ‘vrijwillige mobiliteit’ toch startende leerkrachten aannemen en daarmee uw team verjongen.
 7. U kunt extra personeel aantrekken en deze enige tijd laten rouleren in het kernteam waardoor deze leerkrachten een breder perspectief krijgen op het werkveld.
 8. U kunt (nog) meer personeel aannemen, dan waar u zelf formatieplaatsen voor hebt. Hierdoor kunt u bijdragen aan behoud van arbeidspotentieel voor deze regio en voor uw eigen organisatie.
 9. U draagt bij aan de instroom van goed personeel bij besturen die in een groei scenario verkeren en in de toekomst moeilijk aan gekwalificeerd personeel kunnen komen.
 10. U kunt zowel jonge startende leerkrachten aannemen, als meer ervaren leerkrachten. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de samenstelling van je team.
 11. Medewerkers, die op termijn ergens anders willen werken, kunt u faciliteren door hen te laten instromen in het kernteam (vrijwillige mobiliteit).
 12. Binnen RTC Cella zijn er herplaatsingmogelijkheden binnen de kring van besturen. Hierdoor worden kansen voor medewerkers die boven formatief zijn meer zichtbaar.
 13. RTC Cella draagt zorg voor het begeleiden van het flexteam. De begeleiding wordt professioneel vorm en inhoud gegeven. De medewerkers van RTC Cella zijn het vaste aanspreekpunt en draagt zorg voor, goede matching, de voortgangs- en ontwikkelingsgesprekken en houdt desgewenst ook de verzuim- en verlofregistratie bij.
 14. U kunt voor de wervingsbehoefte (vacatures met vaste aanstelling) een beroep doen op de beschikbare kandidaten van RTC Cella. Niet alleen medewerkers uit het kernteam, maar ook toppers uit het flexteam kunnen solliciteren. Hiervan is een goed dossier opgebouwd en is in de praktijk ervaring mee opgedaan. De selectie is hiermee kwalitatief ondersteund.
 15. Wanneer uw situatie verandert, bent u verbonden aan het initiatief RTC Cella en kunt u ook andere voordelen oogsten. U hoeft het dan niet alleen te doen!

 

Samengevat

 

Wat doet RTC Cella?

 • Werven en verbinden belanghebbenden (besturen, GMR-en, schoolleiders, leraren, P&Oers, bonden, etc).
 • Kwalitatieve intake bij instroom in ‘flexteam’
 • Bemiddeling van medewerkers (kernteam en flexteam) bij vervangingsaanvragen.
 • Bevorderen en ondersteunen van mobiliteit en vitaliteit door de inzet van het kernteam op vervangingsaanvragen bij andere besturen en hulp bij bemiddeling van medewerkers naar een vaste aanstelling bij een andere school/schoolbestuur.
 • Door middel van een vacaturebank vraag en aanbod binnen de regio op elkaar afstemmen.
 • Begeleiding van flexers zodat zij hun werk kwalitatief kunnen uitvoeren.

 

RTC Cella draagt met haar activiteiten bij aan een meer vitale en wendbare arbeidsmarkt voor het PO in de regio. Dit doen wij door mobiliteit en loopbaanontwikkeling van leerkrachten te stimuleren en te faciliteren. Belangrijk hierbij is het kernteam (leerkrachten met een vaste aanstelling bij schoolbesturen die bij RTC Cella zijn aangesloten). Zij worden ingezet op vervangingsvragen op scholen van eigen of andere bij RTC Cella aangesloten schoolbesturen.

 

Wil je als bestuur in gesprek over wat RTC Cella kan betekenen neem dan contact op met Charony Anthony – den Uijl, Directeur RTC Cella.

Nieuws

11 oktober 2019 Hefbrug Boskoop gesloten

Op dit moment is de hefbrug in Boskoop gesloten omdat deze onveilig is verklaard. Moet je via deze....

24 september 2019 Bijna juf of meester?

Wanneer je bijna bent afgestudeerd als juf of meester, ben je vast op zoek naar een leuke school.....

Agenda

16 oktober 2019 Herfstvakantie

In verband met de herfstvakantie zijn wij vanaf vrijdag 18 oktober 13.30 uur t/m vrijdag 25 oktober....