T 085 210 11 14 E info@rtccella.nl

RTC Cella biedt een 3-tal diensten om in te spelen op de actuele arbeidsmarktontwikkelingen.

1.       De vervangingsdienst

2.       De vacaturesite

3.       Begeleiding van leerkrachten uit het flexteam

 

Vervangingsdienst

De vervangingsdienst bestaat uit een kernteam en een flexteam.

 

Kernteam

Belangrijk is om meer variatie in contracten te realiseren. De cao primair onderwijs schrijft een aantal regels voor waar onderwijswerkgevers zich aan te houden hebben. Een onderwijswerkgever bij RTC Cella heeft extra personeel behouden (boventalligen) of aangenomen door gezamenlijk een pool van leerkrachten te vormen die wordt ingezet voor alle vervangingsvragen die zich bij de participerende schoolbesturen voordoen. Deze pool wordt het kernteam genoemd. Deze mensen hebben een vaste of tijdelijke aanstelling bij één van de participerende schoolbesturen. Dit kunnen ook reguliere leerkrachten zijn die er vrijwillig voor kiezen om (tijdelijk) als vervanger te willen werken. De leerkrachten worden ingezet bij het eigen schoolbestuur, maar kunnen ook worden ingezet bij één van de andere participerende schoolbesturen.

 

Door samen te werken ontstaat volume. Er wordt vanuit een centrale plek de planning en matching georganiseerd. Hierdoor worden deze mensen (bijna) volledig ingezet en blijven de kosten voor de uitvoering laag. De salarissen voor dit team worden betaald via het Vervangingsfonds (wanneer het declarabele vervangingen zijn mits een schoolbestuur nog is aangesloten) of door onderlinge facturering/verrekening. 

 

Bij RTC Cella is de afspraak gemaakt dat ieder schoolbestuur 4% extra formatie benoemt om aan te nemen voor het kernteam. Voor de regio betekent dit 44 fte dat beschikbaar is voor het kernteam.

 

Het kernteam bestaat uit diverse leerkrachten. Zowel startbekwame, basisbekwame als vakbekwame leerkrachten hebben een baan in dit team. Wij streven naar kwaliteit, evenwicht in leeftijd en gevarieerde aanstellingen waardoor optimale inzet mogelijk is. Er is bij het inrichten van het team nadrukkelijk  gestuurd op diversiteit en identiteit, zodat de matching goed kan verlopen. Het flexteam is een aanvulling op het kernteam.

 

De leerkrachten uit het kernteam worden ingezet voor vervanging bij het eigen bestuur of bij scholen van andere bij RTC Cella aangesloten besturen. Zij kunnen met behoud van hun aanstelling op vrijwillige basis aan de slag bij een andere school. Eerst tijdelijk, maar later mogelijk (en passend voor alle betrokkenen) met een overstap naar een ander participerend schoolbestuur.

 

Flexteam

Wanneer er meer vervangingsvraag is (dit fluctueert gedurende het schooljaar) worden de overige vragen ingevuld via het flexteam. Dit kunnen mensen zijn die in dienst zijn van de participerende schoolbesturen die een tijdelijke uitbreiding krijgen, maar ook mensen die een vervangingscontract krijgen aangeboden voor de duur van de vervanging. Doordat er gewerkt wordt met een kernteam, is er een kleiner flexteam nodig.  Dit biedt de mogelijkheid om meer kwalitatief te evalueren, waardoor er een beeld ontstaat van de kwaliteit van deze groep. Wanneer instroom in het kernteam aan de orde is, kan vanuit het flexteam snel een kwalitatieve match worden gemaakt. En door samen te werken met de Pabo’s in de regio, kan het proces van instroom van startende leerkrachten veel effectiever en kwalitatiever verlopen.

 

Ook kunnen tijdelijke vervangingsvacatures worden voorzien via deze vervangingsdienst waardoor het niet meer noodzakelijk is om dure payroll-constructies te gebruiken. Dit scheelt BTW en bureaumarge, wat kan oplopen tot 45% hogere kosten. Het risico dat je daarna geen plek meer voor ze hebt is kleiner omdat je met elkaar samenwerkt en er in de regio altijd wel ergens een werkplek is.

 

Door vervangingsvragen samen te voegen ontstaan er feitelijk nieuwe arbeidsplaatsen. Hierdoor kunnen we het arbeidspotentieel uit de regio binden en een baan bieden. Tegelijkertijd werken we  aan mobiliteit om onze mensen vitaal en duurzaam inzetbaar te houden.

Nieuws

17 april 2020 Zoek je een nieuwe uitdaging voor volgend schooljaar? Kom naar onze Speeddate!

Op donderdag 14 mei zullen wij ook dit jaar Speeddates plannen. Ben jij op zoek naar een nieuwe baan,....

13 december 2019 Wij gaan verhuizen!

Vanaf vrijdag 20 december a.s. zijn wij gevestigd op een andere locatie. Je kunt ons dan vinden aan....

Agenda

14 januari 2020 Update VABO

Op dinsdag 14 januari van 21:00 tot 22:00 uur staan er updates gepland voor VABO. De updates hebben....