T 085 210 11 14 E info@rtccella.nl

Vacaturebank

Welkom op de vacaturebank van RTC Cella. Hier vind je (vervangings)vacatures van verschillende scholen van de besturen die bij ons aangesloten zijn. We streven ernaar de (vervangings)vacatures zo up-to-date mogelijk te houden. Heb je interesse voor één van de vervangingsvacatures, neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 085-2101114 of per mail naar vervangingen@rtccella.nl. Wil je direct op de hoogte gebracht worden zodra er nieuwe (vervangings)vacatures online staan, meld je dan aan voor de Vacature Alert. Je kunt ons ook volgen op Facebook https://www.facebook.com/rtccella.Vacature groep 5 en groep 7 Speel- en Werkhoeve

In verband met de groei van het leerlingenaantal is de Speel- en Werkhoeve in Bodegraven is op zoek naar een leerkracht voor groep 5 en 7.  Dit zou kunnen worden ingevuld door 1 leerkracht maar ook door 2 leerkrachten. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging op een leuke school met volop ontwikkelmogelijkheden? Bekijk de uitgebreide vacature en reageer snel.

Lees meer
Leerkracht middenbouw Zevensprong

De Jenaplanschool De Zevensprong in Boskoop is voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een stamgroepleider voor stamgroep 3/4/5. Ben jij een enthousiaste jenaplan leerkracht of heb je affiniteit met Jenaplanonderwijs en wil je fulltime voor de groep? Bekijk de uitgebreide vacature voor meer informatie.

Lees meer
Vacatures leerkrachten onder- en middenbouw De Veenvogel

De Veenvogel in Nieuwveen  is voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een 3-tal leerkrachten voor de onder- en middenbouw. In de visie van deze nieuwe school staan afstemming, eigenaarschap en creativiteit in denken en doen centraal. Er ligt voor nu een mooie uitdaging in het uitwerken van de onderwijskundige visie. Heb je interesse om hieraan bij te dragen, bekijk dan de uitgebreide vacature.

Lees meer
Vacature groep 8 't Carillon

't Carillon in Gouda is op zoek naar een leerkracht voor groep 8 voor 3 dagen per week. Wil jij onderdeel uitmaken van het professsionele en gezellige team op 't Carillon en je verder ontwikkelen als bovenbouwleerkracht? Bekijk de uitgebreide vacature.

Lees meer
Vacature groep 7 Mariaschool

De Mariaschool in Oudewater is voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een leerkracht voor groep 7 en ondersteuning in de bovenbouw. Heb je affiniteit met de bovenbouw en werk je graag op een school waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen? Dan is deze vacature echt iets voor jou! Bekijk hier snel de uitgebreide vacature.

Lees meer
Vacature leerkrachten groep 7 en onderbouw St. Jozefschool

De St. Jozefschool in Moordrecht is op zoek naar een, bij voorkeur, fulltime collega voor groep 7 die enthousiast, creatief, flexibel en sociaal is en die kan denken in mogelijkheden. Wil je meer informatie over deze vacature? Bekijk de uitgebreide vacature voor meer informatie.

Daarnaast zoekt de St. Jozefschool ook een leerkracht voor de onderbouw voor 36 uur per week. De exacte groep is nog niet bekend aangezien er nog gewerkt wordt aan de formatie voor volgend schooljaar. Bekijk hier de uitgebreide vacature.

Lees meer
Vacatures groep 4 en 8 Kardinaal Alfrinkschool

Het groeiend kindcentrum de Kardinaal Alfrinkschool in Waddinxveen is voor het nieuwe schooljaar op zoek naar leerkrachten voor groep 4 en groep 8. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en spreekt deze school je aan? Bekijk de uitgebreide vacature voor meer informatie.

Lees meer
Vacatures leerkrachten onder- en middenbouw Alphense Montessorischool

Zou jij op een school willen werken waar het kind vanuit visie echt centraal staat en waar het onderwijs afgestemd wordt op de behoeften van een kind? De Alphense Montessorischool is aan het groeien en zoekt voor het nieuwe schooljaar extra collega's voor de onder- en middenbouw .  Meer informatie over deze leuke vacatures vind je in de uitgebreide vacature onderbouw en de vacature middenbouw.

Lees meer
Vacatures leerkrachten onder- en middenbouw Koningskwartier

Kindcentrum Koningskwartier in Zevenhuizen is op zoek naar een leerkracht voor de groepen 1/2, 3/4 en 5/6.

In de wijk Koningskwartier in Zevenhuizen is dit schooljaar Kindcentrum Koningskwartier gestart. Dit is een nieuwe interconfessionele basisschool met daarin kinderopvang. Wij werken aan inclusiever onderwijs. Het tijdelijke gebouw is begin september 2019 geopend. Hier is gestart met kinderen van 0 tot 8 jaar. De komende jaren wordt het definitieve gebouw gebouwd en wordt uitgebreid naar opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk snel de uitgebreide vacatures.

Lees meer
Vacature leerkracht groep 1/2 't Carillon

Voor 't Carillon in Gouda is De Groeiling op zoek naar een leerkracht voor groep 1/2 voor 2 dagen per week. 

IKC (Integraal Kind Centrum) 't Carillon is ontstaan vanuit een samenwerking tussen basisschool ’t Carillon en Kindcentra Midden Holland “Kind en Co”. Door de handen ineen te slaan kunnen zij vanuit één visie en één team voor kinderen van 2 t/m 12 jaar en hun ouders kinderopvang en onderwijs bieden van 07.00 tot 18.30 uur.

Bekijk voor meer informatie de uitgebreide vacature.

Lees meer
Vacature administratief medewerker St. Aloysius

De St. Aloysius in Gouda is op zoek naar een administratief medewerker voor 12 tot 16 uur per week.  Meer informatie over de vacature op deze veelzijdige school in de binnenstad van Gouda vind je in de uitgebreide vacature.

Lees meer
Vacature: Leerkracht kernteam WIJ de Venen

SPO WIJ de Venen is momenteel op zoek naar een leerkracht voor het kernteam. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je je talenten verder kunt ontwikkelen, ben je flexibel inzetbaar, wil je je vooral bezig houden met lesgeven en ben je bereid om op verschillende scholen en groepen van de aangesloten besturen les te geven? Klinkt dit je als muziek in de oren, bekijk de vacature voor meer informatie.

Lees meer
Vacature leerkracht groep 5 De Rietkraag

De Rietkraag in Nieuwkoop is momenteel op zoek naar een leerkracht voor groep 5. De Rietkraag kenmerkt zich o.a. door de sterke zorgstructuur, een gezellig team en ondersteuning door IB-ers en onderwijsassistenten.

Is je interesse gewekt en wil je meer weten? Bekijk de uitgebreide vacature voor meer informatie.

Lees meer
Vacature leerkracht groep 1/2 Bonifacius

Voor na de meivakantie is de Bonifacius in Alphen aan den Rijn op zoek naar een leerkracht voor groep 1/2.

"Leren met plezier, samen met jou" dat is waar de Bonifacius voor staat. Ze vormen met elkaar een hechte gemeenschap van betrokken leerkrachten, ouders en kinderen. Samen proberen ze ieder kind tot zijn recht te laten komen, met evenveel aandacht voor de schoolresultaten als voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Plezier en respect gaan hier hand in hand en die balans draagt bij aan een stimulerende leeromgeving.

Heb je interesse, bekijk snel de uitgebreide vacature.

Lees meer
Vacature: Leerkracht De Krullevaar

De Groeiling is voor De Krullevaar in Schoonhoven per direct op zoek naar een collega leerkracht voor de onderbouw op de vrijdagen. De Krullevaar is een kleine school met iets meer dan 100 leerlingen in het centrum van Schoonhoven. Kinderen, ouders en het team voelen zich er thuis en verbonden met elkaar. Vertrouwen hebben in elkaar en een veilige omgeving scheppen is voor ons het uitgangspunt om kinderen te laten groeien en zich op alle gebieden optimaal te laten ontwikkelen. De Krullevaar onderscheidt zich door de lessen kunstzinnige en culturele vorming. Heb je interesse? Bekijk de vacature voor meer informatie.

Lees meer
Vacature Antonius groep 1/2

De Antonius in Noorden is per maart op zoek naar een leerkracht voor groep 1/2. De Antonius is een school in de kern Noorden van de gemeente Nieuwkoop. De school heeft ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. De kleutergroep groeit de komende maanden uit tot een groep van ruim boven de 30 kleuters en daarom zijn ze op zoek naar ondersteuning van de leerkracht. Meer informatie vind je in de vacaturetekst.

Lees meer
Lange vervanging De Tweeklank groep 2

Voor De Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk zijn we voor de woensdag, donderdag en vrijdag tot einde van het schooljaar op zoek naar een leerkracht voor groep 2. Heb je interesse? Laat het z.s.m. weten.

Lees meer
Vacature Adviseur HRM & Organisatie De Groeiling

De Groeiling is in beweging. Haar koers is vastgelegd in strategische beleid voor de komende vier jaar (Strategisch beleid). Een belangrijke ambitie in deze koers is te zorgen voor voldoende en gekwalificeerde medewerkers. Daarom zoekt De Groeiling een beleidsmedewerker HRM die samen deze ambitie gaat waarmaken. Is je interesse gewekt, bekijk de vacature voor meer informatie.

Lees meer
Vacature De Vosseschans groep 3

De Vosseschans in Ter Aar is op zoek naar een fulltime leerkracht (of 2 parttime leerkrachten) voor groep 3.

De Vosseschans is één van de drie scholen die komend schooljaar fuseren tot 1 nieuwe school. Dit is een eerste stap richting het nieuw te vormen IKC dat in schooljaar 2021-2022 zijn deuren zal openen.We ontwikkelen ons naar een flexibel onderwijssysteem, met als  doel is goed onderwijs te bieden voor ieder kind, passend bij uiteenlopende onderwijsbehoeften en met ruimte voor eigen leerstijlen en eigen talent. Eigenaarschap, betekenisvol onderwijs, samen leren zijn daarin belangrijke kenmerken.

Wil jij hier als leerkracht onderdeel van uitmaken? Bekijk hier de vacature voor meer informatie.

Lees meer
Medewerker Onderwijskwaliteit (16 uur) en/of Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit (16 uur)

De Groeiling is op dit moment op zoek naar een medewerker Onderwijskwaliteit (16 uur) en/of een Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit (16 uur).

Beide profielen kunnen ook samengevoegd worden tot één vacature van 32 uur.
 

Achtergrond

De Groeiling heeft een eigen expertisecentrum De Groei Academie, waarin werkzaam zijn een coördinator, een medewerker onderwijskwaliteit, onderwijsspecialisten, orthopedagogen, leerling ondersteuners en administratief medewerkers.  De medewerker- en beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit maken/maakt deel uit van dit team.

 

Medewerker Onderwijskwaliteit

De medewerker onderwijskwaliteit is een sparringpartner van 23 schooldirecteuren, de coördinator GroeiAcademie en het CvB t.a.v. onderwijsresultaten en onderwijsvernieuwing. Hij/zij trekt samen op en is uitwisselbaar met de huidige medewerker onderwijskwaliteit.

 

Onderwijsresultaten

 • Stevige gesprekspartner voor directeuren, intern begeleiders en CvB, die met visie op kwaliteit van onderwijs adviseert en ondersteunt op het gebied van cognitieve vakken, planmatig handelen, leerkrachtvaardigheden en opbrengsten. 
 • Participeert tijdens MARAP gesprekken met schooldirecteuren.

 

Onderwijsvernieuwing:

 • Adviseur op adaptief toetsen. 
 • Gesprekspartner voor teams om scholen met het inspectie predicaat Goed, goed te houden.


Een medewerker onderwijskwaliteit heeft adviserende taken:

 • Onderzoek en analyse op de scholen: vanuit een gezamenlijke analyse met schoolleider en MT/IB, diverse resultaten onderzoeken, het verbeteren van taal- en rekenonderwijs of het verbeteren/opzetten van onderwijskundige vernieuwingen.
 • Participeert in de audits en school zelf evaluaties, adviseert bij adviezen en monitort het daaruit voortkomende verbeterplan.
 • Organiseert en voert samen met een auditcommissie de audits uit die op de scholen plaats vinden in het kader van het kwaliteitsbeleid van De Groeiling
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan schoolteams, collega’s GroeiAcademie en CvB.

 

Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit

De beleidsmedewerker onderwijskwaliteit is een sparringpartner van de coördinator GroeiAcademie en CvB t.a.v. onderwijsbeleid, professionalisering en innovatie.

 

Een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit heeft beleidsmatige taken.

Beleidsmatige taken:

 • Regionale overleggen bijvoorbeeld over HB onderwijs.
 • Weet de eisen die vanuit de onderwijsinspectie worden gesteld te vertalen naar concrete en integrale beleidsvoorstellen voor De Groeiling.
  legt onderwijskundig verslag met analyse onderwijskwaliteit voor aan CvB.


Een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit adviseert en ondersteunt op innovatief niveau.

Innovatie:

 • De GroeiAcademie werkt tweeledig voor scholen. Enerzijds een ondersteuningskant met onderwijsspecialisten, orthopedagogen en leerling ondersteuners en anderzijds een professionaliseringskant met netwerken en professionaliseringsaanbod.
 • Professionalisering door o.a. het organiseren van duurzame, lerende netwerken.
 • De Groeiacademie initieert nieuwe en originele ideeën, biedt procesondersteuning ten aanzien van innovatieve projecten, klankbordgroepen en leerkringen binnen De Groeiling en geeft invulling aan de strategische koers van De Groeiling en vernieuwing van het onderwijsaanbod in de scholen.

 

Beiden functies hebben de volgende kenmerken en competenties:

 • Hij of zij heeft minimaal een opleiding op HBO niveau en een master diploma op onderwijskundig gebied.
 • Hij of zij heeft aantoonbare ervaring (minimaal 4 jaar) met onderwijskundige advisering en procesondersteuning.
 • Werkt zelfstandig en vraagt aandacht voor eigenstandige onderwerpen.
 • Kan nieuwe inzichten, ontwikkelingen en recent onderzoek vertalen naar de praktijk van onderwijs en Kindcentra.
 • Heeft een visie op het verbeteren van onderwijskwaliteit.
 • Hij of zij heeft kennis van ParnaSys en andere systemen die informatie over de onderwijskwaliteit genereren en is vaardig in het digitaal verwerken, analyseren en presenteren van deze gegevens.
 • Werkt samen, vanuit synergie, om verder in ontwikkeling en onderzoek te willen komen.
 • Vertaalt nieuwe spelregels vanuit OC&W naar de onderwijspraktijk, brengt dit in het directeuren overleg en creëert draagvlak binnen de schooldirecteuren. Voor het gezamenlijk overleg is beschikbaarheid op donderdag van belang.
 • Is een verbindende teamspeler tussen de 23 scholen, De GroeiAcademie, het stafbureau en het CvB.


Arbeidsvoorwaarden:

De benoeming gaat zo spoedig mogelijk in. Salariëring (11 OOP) en rechtspositie zijn conform de lopende CAO –PO. De benoeming is voor 16/32 uur.

 

Sollicitatieprocedure:

Heb jij zin in deze volgende stap in je carrière? Stuur dan jouw cv en brief met motivatie voor 24 januari 2020 naar Gabrielle ter Maten, wervingenselectie@degroeiling.nl

De gesprekken vinden plaats op 11 februari 2020.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

 

Informatie over de functie?

Neem dan contact met Ineke van Zijl, coördinator GroeiAcademie. Zij is bereikbaar op 0182 – 678 979.

Lees meer
Vacature De Viergang leerkracht middenbouw e/o bovenbouw

De Viergang is een kleine, gemoedelijke en knusse dorpsschool met een duidelijke structuur. De school kent een eigen onderwijsorganisatie, waar ze kinderen vanuit veiligheid, plezier en vertrouwen willen laten groeien in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en zelfvertrouwen. Op dit moment is De Viergang op zoek naar een leerkracht voor de midden- en/of bovenbouw voor 3 dagen per week. Bekijk de vacature voor meer informatie.

Lees meer
Vacature Jenaplaneet leerkracht bovenbouw

De Jenaplaneet in Alphen aan den Rijn is een school die zich onderscheidt van andere scholen door hun unieke concept. Ze hebben zichzelf een belangrijke opdracht gesteld, vanuit een kernachtige visie:
Elk kind is uniek en doet er toe. Elk kind wil en mag worden die hij ten diepste al is. Verantwoordelijkheid, (zelf)vertrouwen en samen, zijn daarin de drijvende waarden.

Zij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste leerkracht bovenbouw. Heb je interesse, bekijk hier de vacature voor leerkracht bovenbouw.

Lees meer
Vacature leerkracht onderbouw De Populier

 De Populier in Boskoop is op dit moment op zoek naar een leerkracht voor unit 1/2/3 voor de donderdag en vrijdag.

Op de Populier vinden ze het belangrijk om naast het ontplooien van de talenten van de kinderen ook jezelf te blijven ontwikkelen. Zie jij het zitten om deze leuke uitdaging aan te gaan, bekijk de vacature en solliciteer snel.

Lees meer
Vacature Montessori leerkracht middenbouw Elckerlyc

Elckerlyc Montessori Basisschool zoekt een enthousiaste leerkracht voor de middenbouw (2 dagen in de week). Elckerlyc Montessori Basisschool is samen met Elckerlyc International School gelegen in de groene wijk Voorhof in Leiderdorp. De school telt ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over drie bouwen met ieder twee groepen. Zij streven ernaar het beste uit elk kind naar boven te halen, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke behoeften en mogelijkheden van elk kind, vanuit de montessoripedagogiek en -didaktiek, met een open blik voor nieuwe onderwijsontwikkelingen. Meer informatie vind je in de vacature. 

Lees meer

Nieuws

17 april 2020 Zoek je een nieuwe uitdaging voor volgend schooljaar? Kom naar onze Speeddate!

Op donderdag 14 mei zullen wij ook dit jaar Speeddates plannen. Ben jij op zoek naar een nieuwe baan,....

13 december 2019 Wij gaan verhuizen!

Vanaf vrijdag 20 december a.s. zijn wij gevestigd op een andere locatie. Je kunt ons dan vinden aan....

Agenda

14 januari 2020 Update VABO

Op dinsdag 14 januari van 21:00 tot 22:00 uur staan er updates gepland voor VABO. De updates hebben....