T 085 210 11 14 E info@rtccella.nl

Vacaturebank

Welkom op de vacaturebank van RTC Cella. Hier vind je (vervangings)vacatures van verschillende scholen van de besturen die bij ons aangesloten zijn. We streven ernaar de (vervangings)vacatures zo up-to-date mogelijk te houden. Heb je interesse voor één van de vervangingsvacatures, neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 085-2101114 of per mail naar vervangingen@rtccella.nl. Wil je direct op de hoogte gebracht worden zodra er nieuwe (vervangings)vacatures online staan, meld je dan aan voor de Vacature Alert. Je kunt ons ook volgen op Facebook https://www.facebook.com/rtccella.Vacature matchmedewerker RTC Cella

Wij zijn op zoek naar een flexibele en enthousiaste matchmedewerker voor de uitbreiding van ons team bij RTC Cella. Bekijk de vacature en reageer snel, wellicht word jij onze nieuwe collega!

Lees meer
Vacature Het Baken groep 5

Het Baken in Alphen aan den Rijn is op zoek naar een leerkracht voor groep 5 op donderdag en vrijdag. Het Baken heeft een enthousiast en gevarieerd team van 25 medewerkers en een grote groep vrijwilligers. Een basisschool die volop in ontwikkeling is op het gebied van adaptief onderwijs, Engels in groep 1 t/m 8, digitalisering in het reken- en spellingonderwijs en Wetenschap en Technologieonderwijs. Meer informatie over de vacature vind je hier.

Lees meer
Vacature De Fontein Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

De Fontein in Alphen aan den Rijn  is voor de vrijdagen op zoek naar een vakleerkracht Bewegingsonderwijs die gym geeft aan de groepen 3 t/m 8. Heb je interesse, bekijk dan de vacaturetekst voor meer informatie.

Lees meer
Vacature Antonius groep 1/2

De Antonius in Noorden is per maart op zoek naar een leerkracht voor groep 1/2. De Antonius is een school in de kern Noorden van de gemeente Nieuwkoop. De school heeft ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. De kleutergroep groeit de komende maanden uit tot een groep van ruim boven de 30 kleuters en daarom zijn ze op zoek naar ondersteuning van de leerkracht. Meer informatie vind je in de vacaturetekst.

Lees meer
Lange vervanging De Tweeklank groep 2

Voor De Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk zijn we voor de woensdag, donderdag en vrijdag tot einde van het schooljaar op zoek naar een leerkracht voor groep 2. Heb je interesse? Laat het z.s.m. weten.

Lees meer
Lange vervanging Meridiaan groep 6

Voor de Meridiaan in Alphen aan den Rijn zijn we vanaf 19 februari op zoek naar een leerkracht voor groep 6 op woensdag, donderdag en vrijdag. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Lees meer
Vacature Adviseur HRM & Organisatie De Groeiling

De Groeiling is in beweging. Haar koers is vastgelegd in strategische beleid voor de komende vier jaar (Strategisch beleid). Een belangrijke ambitie in deze koers is te zorgen voor voldoende en gekwalificeerde medewerkers. Daarom zoekt De Groeiling een beleidsmedewerker HRM die samen deze ambitie gaat waarmaken. Is je interesse gewekt, bekijk de vacature voor meer informatie.

Lees meer
Vacature De Vosseschans groep 3

De Vosseschans in Ter Aar is op zoek naar een fulltime leerkracht (of 2 parttime leerkrachten) voor groep 3.

De Vosseschans is één van de drie scholen die komend schooljaar fuseren tot 1 nieuwe school. Dit is een eerste stap richting het nieuw te vormen IKC dat in schooljaar 2021-2022 zijn deuren zal openen.We ontwikkelen ons naar een flexibel onderwijssysteem, met als  doel is goed onderwijs te bieden voor ieder kind, passend bij uiteenlopende onderwijsbehoeften en met ruimte voor eigen leerstijlen en eigen talent. Eigenaarschap, betekenisvol onderwijs, samen leren zijn daarin belangrijke kenmerken.

Wil jij hier als leerkracht onderdeel van uitmaken? Bekijk hier de vacature voor meer informatie.

Lees meer
Medewerker Onderwijskwaliteit (16 uur) en/of Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit (16 uur)

De Groeiling is op dit moment op zoek naar een medewerker Onderwijskwaliteit (16 uur) en/of een Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit (16 uur).

Beide profielen kunnen ook samengevoegd worden tot één vacature van 32 uur.
 

Achtergrond

De Groeiling heeft een eigen expertisecentrum De Groei Academie, waarin werkzaam zijn een coördinator, een medewerker onderwijskwaliteit, onderwijsspecialisten, orthopedagogen, leerling ondersteuners en administratief medewerkers.  De medewerker- en beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit maken/maakt deel uit van dit team.

 

Medewerker Onderwijskwaliteit

De medewerker onderwijskwaliteit is een sparringpartner van 23 schooldirecteuren, de coördinator GroeiAcademie en het CvB t.a.v. onderwijsresultaten en onderwijsvernieuwing. Hij/zij trekt samen op en is uitwisselbaar met de huidige medewerker onderwijskwaliteit.

 

Onderwijsresultaten

 • Stevige gesprekspartner voor directeuren, intern begeleiders en CvB, die met visie op kwaliteit van onderwijs adviseert en ondersteunt op het gebied van cognitieve vakken, planmatig handelen, leerkrachtvaardigheden en opbrengsten. 
 • Participeert tijdens MARAP gesprekken met schooldirecteuren.

 

Onderwijsvernieuwing:

 • Adviseur op adaptief toetsen. 
 • Gesprekspartner voor teams om scholen met het inspectie predicaat Goed, goed te houden.


Een medewerker onderwijskwaliteit heeft adviserende taken:

 • Onderzoek en analyse op de scholen: vanuit een gezamenlijke analyse met schoolleider en MT/IB, diverse resultaten onderzoeken, het verbeteren van taal- en rekenonderwijs of het verbeteren/opzetten van onderwijskundige vernieuwingen.
 • Participeert in de audits en school zelf evaluaties, adviseert bij adviezen en monitort het daaruit voortkomende verbeterplan.
 • Organiseert en voert samen met een auditcommissie de audits uit die op de scholen plaats vinden in het kader van het kwaliteitsbeleid van De Groeiling
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan schoolteams, collega’s GroeiAcademie en CvB.

 

Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit

De beleidsmedewerker onderwijskwaliteit is een sparringpartner van de coördinator GroeiAcademie en CvB t.a.v. onderwijsbeleid, professionalisering en innovatie.

 

Een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit heeft beleidsmatige taken.

Beleidsmatige taken:

 • Regionale overleggen bijvoorbeeld over HB onderwijs.
 • Weet de eisen die vanuit de onderwijsinspectie worden gesteld te vertalen naar concrete en integrale beleidsvoorstellen voor De Groeiling.
  legt onderwijskundig verslag met analyse onderwijskwaliteit voor aan CvB.


Een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit adviseert en ondersteunt op innovatief niveau.

Innovatie:

 • De GroeiAcademie werkt tweeledig voor scholen. Enerzijds een ondersteuningskant met onderwijsspecialisten, orthopedagogen en leerling ondersteuners en anderzijds een professionaliseringskant met netwerken en professionaliseringsaanbod.
 • Professionalisering door o.a. het organiseren van duurzame, lerende netwerken.
 • De Groeiacademie initieert nieuwe en originele ideeën, biedt procesondersteuning ten aanzien van innovatieve projecten, klankbordgroepen en leerkringen binnen De Groeiling en geeft invulling aan de strategische koers van De Groeiling en vernieuwing van het onderwijsaanbod in de scholen.

 

Beiden functies hebben de volgende kenmerken en competenties:

 • Hij of zij heeft minimaal een opleiding op HBO niveau en een master diploma op onderwijskundig gebied.
 • Hij of zij heeft aantoonbare ervaring (minimaal 4 jaar) met onderwijskundige advisering en procesondersteuning.
 • Werkt zelfstandig en vraagt aandacht voor eigenstandige onderwerpen.
 • Kan nieuwe inzichten, ontwikkelingen en recent onderzoek vertalen naar de praktijk van onderwijs en Kindcentra.
 • Heeft een visie op het verbeteren van onderwijskwaliteit.
 • Hij of zij heeft kennis van ParnaSys en andere systemen die informatie over de onderwijskwaliteit genereren en is vaardig in het digitaal verwerken, analyseren en presenteren van deze gegevens.
 • Werkt samen, vanuit synergie, om verder in ontwikkeling en onderzoek te willen komen.
 • Vertaalt nieuwe spelregels vanuit OC&W naar de onderwijspraktijk, brengt dit in het directeuren overleg en creëert draagvlak binnen de schooldirecteuren. Voor het gezamenlijk overleg is beschikbaarheid op donderdag van belang.
 • Is een verbindende teamspeler tussen de 23 scholen, De GroeiAcademie, het stafbureau en het CvB.


Arbeidsvoorwaarden:

De benoeming gaat zo spoedig mogelijk in. Salariëring (11 OOP) en rechtspositie zijn conform de lopende CAO –PO. De benoeming is voor 16/32 uur.

 

Sollicitatieprocedure:

Heb jij zin in deze volgende stap in je carrière? Stuur dan jouw cv en brief met motivatie voor 24 januari 2020 naar Gabrielle ter Maten, wervingenselectie@degroeiling.nl

De gesprekken vinden plaats op 11 februari 2020.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

 

Informatie over de functie?

Neem dan contact met Ineke van Zijl, coördinator GroeiAcademie. Zij is bereikbaar op 0182 – 678 979.

Lees meer
Vacature Vroonhoeve groep 5 en 7

De Vroonhoeve in Alphen aan den Rijn is op dit moment op zoek naar een leerkracht voor de woensdagen in groep 5/7. De Vroonhoeve is een openbare basisschool waar het belangrijk is dat de kinderen ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. Spreekt dit je aan, bekijk de vacature voor meer informatie.

Lees meer
Vacature De Bron leerkracht onderbouw

Op dit moment is De Bron in Reeuwijk op zoek naar een leerkracht voor 16 uur per week voor groep 2/3. De Bron is een gezellige kleine dorpsschool waar gewerkt wordt met 3 bouwstenen: verbondenheid, eigen verantwoordelijkheid en aandacht voor elk kind, waardoor elke leerling zich zo breed mogelijk kan ontwikkelen. Voor meer informatie bekijk je hier de uitgebreide vacature.

Lees meer
Vacature Sweelinck Begeleider Leerplein

De JP Sweelinck in Alphen aan den Rijn is op zoek naar een Begeleider Leerplein. Op de Sweelinck wordt ervan uitgegaan dat ieder kind mogelijkheden, capaciteiten en talenten heeft. Zij zien het als hun opdracht om de leerlingen te ondersteunen en te begeleiden in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. De belangrijkste taak is dat de kinderen een goede basis meegeven wordt voor hun toekomst in deze maatschappij. Dat is de reden dat zij vanaf augustus 2017 IPC school zijn geworden.

Voor de vacature Begeleider Leerplein is de Sweelinck op zoek naar een leerkracht, onderwijsassistent of RT-er die 4 ochtenden per week op het Leerplein wil werken. Meer informatie vind je in de vacaturetekst.

Lees meer
Lange vervanging Bonifacius groep 7

"Leren met plezier, samen met jou" dat is waar de Bonifacius voor staat. Ze vormen met elkaar een hechte gemeenschap van betrokken leerkrachten, ouders en kinderen. Samen proberen ze ieder kind tot zijn recht te laten komen, met evenveel aandacht voor de schoolresultaten als voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Plezier en respect gaan hier hand in hand en die balans draagt bij aan een stimulerende leeromgeving. We zoeken voor de Bonifacius vanaf 2 maart een leerkracht voor groep 7 (fulltime of 2 parttimers). 

Lees meer
Vacature leerkracht groep 1/2/3 Oranje Nassau

Maak je graag het verschil, zit lesgeven in je bloed maar ben je zelf ook nog lang niet uitgeleerd? Lees dan vooral verder want het team van PCB Oranje Nassau in Zwammerdam is per direct op zoek naar een nieuwe collega voor groep 1,2,3 (leerplein 1). Meer informatie vind je in de vacaturetekst.

Lees meer
Vacature De Viergang leerkracht middenbouw e/o bovenbouw

De Viergang is een kleine, gemoedelijke en knusse dorpsschool met een duidelijke structuur. De school kent een eigen onderwijsorganisatie, waar ze kinderen vanuit veiligheid, plezier en vertrouwen willen laten groeien in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en zelfvertrouwen. Op dit moment is De Viergang op zoek naar een leerkracht voor de midden- en/of bovenbouw voor 3 dagen per week. Bekijk de vacature voor meer informatie.

Lees meer
Vacature Scope Begeleider Passend Onderwijs Specialist Leerkrachtcoach

Kun jij met plezier samenwerken met het team passend onderwijs, de intern begeleiders van  onze scholen en de leerkrachten? Wil jij collega’s coachen en verder helpen bij het vormgeven  van passend onderwijs? Ga jij jezelf verder ontwikkelen en expertise opbouwen? Bekijk hier de vacature van Scope voor meer informatie.

Lees meer
Vacature Jenaplaneet leerkracht bovenbouw

De Jenaplaneet in Alphen aan den Rijn is een school die zich onderscheidt van andere scholen door hun unieke concept. Ze hebben zichzelf een belangrijke opdracht gesteld, vanuit een kernachtige visie:
Elk kind is uniek en doet er toe. Elk kind wil en mag worden die hij ten diepste al is. Verantwoordelijkheid, (zelf)vertrouwen en samen, zijn daarin de drijvende waarden.

Zij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste leerkracht bovenbouw. Heb je interesse, bekijk hier de vacature voor leerkracht bovenbouw.

Lees meer
Vacature Spinnewiel groep 4

Het Spinnewiel in Alphen aan den Rijn is vanaf 1 maart 2020 op zoek naar een leerkracht voor groep 4. Het Spinnewiel staat voor:

1. Goed onderwijs voor alle kinderen
2. Ruimte voor verschillen
3. Zelfstandig werken
4. Uitdagende leeromgeving
5. De basis, rust en structuur

Bekijk hier de vacature voor meer informatie.

Lees meer
Vacature De Goudakker groep 8

De Goudakker in Gouda is op zoek naar een juf of meester voor groep 8 voor 16 uur per week. De Goudakker is een kleine school waar gewerkt wordt met Groepsdynamisch Onderwijs. Meer informatie over deze vacature vind je hier.

Lees meer
Vacature De Groeiling leerkracht groep 1/2

De Groeiling is voor verschillende scholen op zoek naar leerkrachten voor de onderbouw. De Groeiling biedt o.a.: een eigen opleidingsacademie, een gezellig en professioneel team en parallelcollega's om te overleggen en ideeën uit te wisselen. Spreekt dit je aan? Bekijk hier de vacature voor meer informatie.

Lees meer
Vacature leerkracht onderbouw De Populier

 De Populier in Boskoop is op dit moment op zoek naar een leerkracht voor unit 1/2/3 voor de donderdag en vrijdag.

Op de Populier vinden ze het belangrijk om naast het ontplooien van de talenten van de kinderen ook jezelf te blijven ontwikkelen. Zie jij het zitten om deze leuke uitdaging aan te gaan, bekijk de vacature en solliciteer snel.

Lees meer
Vacature Montessori leerkracht middenbouw Elckerlyc

Elckerlyc Montessori Basisschool zoekt een enthousiaste leerkracht voor de middenbouw (2 dagen in de week). Elckerlyc Montessori Basisschool is samen met Elckerlyc International School gelegen in de groene wijk Voorhof in Leiderdorp. De school telt ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over drie bouwen met ieder twee groepen. Zij streven ernaar het beste uit elk kind naar boven te halen, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke behoeften en mogelijkheden van elk kind, vanuit de montessoripedagogiek en -didaktiek, met een open blik voor nieuwe onderwijsontwikkelingen. Meer informatie vind je in de vacature. 

Lees meer

Nieuws

13 december 2019 Wij gaan verhuizen!

Vanaf vrijdag 20 december a.s. zijn wij gevestigd op een andere locatie. Je kunt ons dan vinden aan....

11 oktober 2019 Hefbrug Boskoop gesloten

Op dit moment is de hefbrug in Boskoop gesloten omdat deze onveilig is verklaard. Moet je via deze....

Agenda

4 februari 2020 Aanmelden Speeddates

Heb je je nog niet aangemeld voor de Speeddate Zij-instroomtraject op 11 & 13 februari? Doe dit....

14 januari 2020 Update VABO

Op dinsdag 14 januari van 21:00 tot 22:00 uur staan er updates gepland voor VABO. De updates hebben....